English Tiếng Việt

  • Air Freight
  • Sea Freight
  • Inland Transportation
  • Logistic
  • Projects & Specials
  • Insurance

Dịch vụ bảo hiểm của Cargoteam được thực hiện theo các điều khoản và cấp độ khách hàng yêu cầu. Theo quốc gia nguồn gốc của hàng hóa, sự cố, bất ổn chính trị, hàng hóa bị mất cắp hay hư hại, Cargoteam có khả năng cung cấp điều kiện an ninh với giá cả hợp lí.

Chúng tôi thu xếp bảo hiểm cho tất cả các loại hàng hóa từ loại thông thường đến hàng cá nhân, v.v.

International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam

Copyright Cargoteam Vietnam. All rights reserved

Follow us International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam