English Tiếng Việt

  • Air Freight
  • Sea Freight
  • Inland Transportation

  • Logistic
  • Projects & Specials
  • Insurance

Dịch vụ vận chuyển đường sắt: tuy không thường xuyên nhưng vẫn là phương tiện vận chuyển có lúc được sử dụng. Cargoteam có khả năng đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa tuyến TpHCM – Hà Nội và những tuyến đường sắt khác ở Việt Nam.

Dịch vụ vận chuyển đường sắt: tuy không thường xuyên nhưng vẫn là phương tiện vận chuyển có lúc được sử dụng. Cargoteam có khả năng đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa tuyến TpHCM – Hà Nội và những tuyến đường sắt khác ở Việt Nam.

International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam

Copyright Cargoteam Vietnam. All rights reserved

Follow us International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam