Trụ sở công ty và kho chứa hàng

2014-03-21 15:36:49

 Sau 15 năm hoạt động tại Việt Nam, Cargoteam đã mở rộng trụ sở công ty và kho hàng có sức chứa 2500m2.

    
Kho hàng


Hệ thống kệ hàng

   
Tòa nhà trụ sở


Trụ sở và kho hàng nhìn từ phía sau

Tracking

Please type in your Cargoteam reference