Vận tải hàng dự án

2014-03-21 15:35:40

Trong suốt quá trình phát triển, Cargoteam luôn đa dạng hóa dịch vụ và hoàn toàn có đủ năng lực nhận vận chuyển các đơn hàng dự án.

 
Cargoteam sắp xếp các xà lan quân sự đặc biệt để vận chuyển các thiết bị điều khiển từ xa

Cargoteam cung cấp vật liệu xây dựng và máy móc để xây công trình bao.

Vận chuyển nhanh thiết bị hư hỏng cần sửa chữa ở nước ngoài, bao gồm cả dịch vụ đóng gói thiết bị


Cargoteam tổ chức hàng hóa để vận chuyển bằng trực thăng vào Việt Nam

 
Hàng xe ô tô vận chuyển bằng tàu và hàng không vào Việt Nam

Tracking

Please type in your Cargoteam reference