Vận tải hàng may mặc

2014-03-21 15:32:43

  •  Công trình xây dựng trụ sở mới và kho chứa hàng tại cảng Cát Lái đã hoàn thành vào tháng 10 năm 2007.

 
Cargoteam nhập thiết bị LD3-9-M1 cho lô hàng may mặc


Chúng tôi chuyên vận chuyển hàng may mặc và hàng hỗn hợp

Tracking

Please type in your Cargoteam reference