EnglishTiếng Việt

Send a message

Hoặc Quý khách hàng có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách
điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau:

CARGOTEAM HEAD QUARTER
Lot E6, K1 Rd, Cat Lai Industrial Zone #2,
Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Email: info@cargoteamvn.com
Tel: +84 28 37 42 37 77 - Fax: +84 28 37 42 50 48


Copyright 2014 Cargoteam Vietnam. All rights reserved

Follow us