EnglishTiếng Việt

Vận tải hàng may mặc

2014-03-21 15:32:43

  • Công trình xây dựng trụ sở mới và kho chứa hàng tại cảng Cát Lái đã hoàn thành vào tháng 10 năm 2007.

 


Cargoteam nhập thiết bị LD3-9-M1 cho lô hàng may mặc
Chúng tôi chuyên vận chuyển hàng may mặc và hàng hỗn hợp

Tracking

 

Copyright 2014 Cargoteam Vietnam. All rights reserved

Follow us