English Tiếng Việt

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.
  • Currency
  • Dimension
  • Time
  • Container dimension
  • Shipping Dictionary
  • Incoterms

INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, nó qui định chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán. Phần này giải thích một số đổi trong INCOTERMS 2010 từ INCOTERM 2000. Phòng thương mại quốc tế đã công bố nội dung incoterm 2010 bắt đầu được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Incoterms 2010 chỉ bao gồm 11 điều khoản, giảm 2 điều khoản (DDU & DAF) so với incoterm 2000. Incoterms 2010 được chia làm 2 nhóm:

Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận vận chuyển nào:

EXW – EX WORKS - Giao tại xưởng

FCA – FREE CARRIER - Giao cho nhà chuyên chở

CPT – CARRIAGE PAID TO - Cước phí trả tới

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO - Cước phí và bảo hiểm trả tới

DAT – DELIVERED AT TERMINAL (NEW) - Giao hàng tại bãi (điều khoản mới)

DAP – DELIVERED AT PLACE (NEW) - Giao tại nơi đến (điều khoản mới)

DDP – DELIVERED DUTY PAID - Giao hàng đã trả thuế

Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển hoặc thủy nội địa:

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP - Giao tại mạn tàu

FOB – FREE ON BOARD - Giao lên tàu

CFR – COST AND FREIGHT - Trả cước đến bến

CIF – COST INSURANCE AND FREIGHT – Trả cước, bảo hiểm tới bến

International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam

Copyright Cargoteam Vietnam. All rights reserved