English Tiếng Việt

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.
  • Air Freight
  • Sea Freight
  • Inland Transportation

  • Logistic
  • Projects & Specials
  • Insurance

Dịch vụ vận chuyển đường sắt: tuy không thường xuyên nhưng vẫn là phương tiện vận chuyển có lúc được sử dụng. Cargoteam có khả năng đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa tuyến TpHCM – Hà Nội và những tuyến đường sắt khác ở Việt Nam.

Dịch vụ vận chuyển đường sắt: tuy không thường xuyên nhưng vẫn là phương tiện vận chuyển có lúc được sử dụng. Cargoteam có khả năng đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa tuyến TpHCM – Hà Nội và những tuyến đường sắt khác ở Việt Nam.

International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam

Copyright Cargoteam Vietnam. All rights reserved