English Tiếng Việt

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.
  • Air Freight

  • Sea Freight
  • Inland Transportation
  • Logistic
  • Projects & Specials
  • Insurance

 

Cargoteam cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường hàng không cho công chúng ngay từ lúc mới thành lập vào năm 1994. Suốt trong thời gian hoạt động đến nay, đội ngũ chuyên viên về vận chuyển hàng hóa đường hàng không đã được xây dựng và phát triển với năng lực điều hành tất cả các loại hàng hóa đi và đến hoặc từ bất cứ điểm nào trên thế giới.

Cargoteam là thành viên của IATA và có thẩm quyền điều hành việc vận chuyển hàng hóa khắp nơi trên thế giới.

Chúng tôi thấu hiểu nhu cầu vận chuyển và giao hàng kịp lúc, và đảm bảo thực hiện giao hàng kịp lúc với chi phí hợp lí.

Các cơ sở của chúng tôi được đặt tại nhũng địa điểm thuận lợi cạnh ga hàng hóa cảng hàng không để đảm bảo được dịch vụ giao nhận hàng nhanh chóng.

International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam

Copyright Cargoteam Vietnam. All rights reserved