English Tiếng Việt

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Đức Việt - Cá nhân hóa dịch vụ vận chuyển trên toàn thế giới

Đức Việt Cargoteam được thành lập vào năm 1994, là một trong những doanh nghiệp giao nhận tư nhân đầu tiên ở Việ Nam. Chúng tôi vì thế rất tự hào giờ đây có được hiểu biết sâu rộng về đất nước, qui định hải quan và xuất nhập khẩu. Được cấp phép hoạt động trên lĩnh vực giao nhận hàng hóa, khai thuê hải quan, chúng tôi cũng thuộc số những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được chứng nhận là thành viên của IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế) tại Việt Nam vào ngày 16/7/1999.

Vào năm 1996, chúng tôi mở văn phòng đại diện tại Hà Nội và một văn phòng khác tại Đà Nẵng, và một tại Sài Gòn; những văn phòng này cung cấp giải pháp logistic và kinh doanh hiệu quả cho khách hàng. Mục tiêu chính của chúng tôi: nâng cấp dịch vụ phục vụ cho khách hàng.

Đức Việt Cargoteam là thành viên của Mạng Logistic Quốc tế. Ngày nay, mạng này đã phát triển đủ năng lực để tham gia vào liên minh các nhà giao nhận độc lập. Liên minh này cung cấp dịch vụ đáng tin cậy dựa vào công nghệ chuyên sâu và nguồn lực toàn cầu. Ngoài ra còn có những đại lí hỗ trợ cho chúng tôi hợp tác toàn diện với những đối tác nước ngoài, là những đơn vị có năng lực dịch vụ và trách nhiệm đã được thẩm định.

 

Từ hơn 14 năm qua, doanh nghiệp chúng tôi có khoảng 80 nhân viên. Dù đã đạt được danh tiếng về tính chuyên nghiệp cao, chúng tôi vẫn nhấn mạnh đến đào tạo: nhân viên của chúng tôi thường xuyên tham dự các khóa đào tạo cập nhật và nâng cao tiếng nước ngoài, công nghệ thông tn và qui định thuộc lĩnh vực giao nhận.

Tracking

Please type in your Cargoteam reference

International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam

Copyright Cargoteam Vietnam. All rights reserved