English Tiếng Việt

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.

Duc Viet Cargoteam provides inland transport, sea freight, air freight forwarding services. We specialize in moving land, air or sea freight to or from any location in the world. Our efficient services and cargo track and trace facility makes us the most preferred freight forwarding company.
  • Air Freight
  • Sea Freight

  • Inland Transportation
  • Logistic
  • Projects & Specials
  • Insurance

Nghiệp vụ giao hàng nguyên công-ten-nơ

Nghiệp vụ giao hàng nguyên công-ten-nơ Cargoteam cung ứng cho bạn dịch vụ vận chuyển đúng hạn với mức giá cạnh tranh nhất. Đội chuyên viên nghiệp vụ của chúng tôi có khả năng cung ứng dịch vụ vận chuyển container từ cản đến cảng và cả từ điểm đi đến điểm đích, với giải pháp tối ưu cho lô hàng của khách hàng.

Cargoteam không chỉ cung ứng dịch vụ vận tải biển quốc tế, mà còn cả nội địa ở Việt Nam. Cơ sở hoạt động của chúng tôi đặt cạnh cảng chính để đảm bảo dịch vụ hiệu quả và kịp thời.

Cargoteam có khả năng thực hiện dịch vụ vận chuyển hầu như tất cả các loại hàng hóa như hàng thông thường, hàng nguy hiểm, hàng đông lạnh.

 

 

Vận chuyển hàng lẻ

Vận chuyển hàng lẻ là dịch vụ khác nữa được Cargoteam cung ứng. Dịch vụ này sẽ giúp giảm thiểu tới mức thấp nhất chi phí vận chuyển với việc tính phí dựa trên thể tích thực tế của lô hàng. Chúng tôi đầu tư thời gian và nỗ lực khi thực hiện dịch vụ này nhằm đạt hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho quí khách.

Thể tích của một lô hàng được tính theo cách chiều của lô hàng có bao bì bên ngoài, thường theo đơn vị mét khối. Đội chuyên viên rất tận tâm của chúng tôi thực hiện việc gom hàng, đóng gói, đóng kiện và xếp vào công-ten-nơ với phương thức an toàn nhất. Để có được trãi nghiệm về phương án dịch vụ phục vụ khách hàng tốt nhất cho khách hàng với dịch vụ giao hàng nguyên công-ten-nơ và giao hàng lẻ, xin quí khách vui lòng liên hệ với chúng tôi vào bất cứ lúc nào.

International Forwarding Company - Duc Viet Cargoteam

Copyright Cargoteam Vietnam. All rights reserved